Connect | Jain Public Schools

CONTACT DETAILS

Address: Gram Dhaulana, Barnagar- Badnawar Road, Near Toll Naka,  Barnagar, Dist Ujjain (MP) – 456771

Phone: +91 91111 08724, +91 96692 00835

E-mail: principal.barnagar@gmail.com

Barnagar Campus
Jain Toddlers
Behind Kavi Pradeep Udhyan,
Near Shanti Vatika, Nayapura
Barnagar, Dist Ujjain MP
Tel: +91 95753 82931

Badnawar Campus
Jain Toddlers
Behind Kavi Pradeep Udhyan,
Near Shanti Vatika, Nayapura
Barnagar, Dist Ujjain MP
Tel: +91 95753 82931

Regional Office
104, Bhaskar Apartment,
Manishpuri, Saket, Indore (MP) – 452001
Tel: 0731-4093266