School Managing Committee | Jain Public Schools

Members of School Managing Committee

  1. Mr. Ankit Vohra
  2. Mr. P.S.Dikshit
  3. Mrs. Shailija Bhopale
  4. Mr. Partha Giantat
  5. Mrs. Kshama Tongya
  6. Mrs. Shweta Ajmera
  7. Mr. Vabhav Bakiwala
  8. Mr. Gopal Barana
  9. Mr. Rajendra Jain